top of page
U Gradskoj knjižnici Marka Marulića, Spl
MALA ŠKOLA HRVATSKOG JEZIKA

Od rujna 2019. godine Klub učenja organizira Malu školu hrvatskog jezika za djecu- stranaca koji stanuju u Splitu i okolici.

Malu školu hrvatskog jezika vodi Dragana Pavičić.

Posljednjih godina se broj stranaca koji su stalno nastanjeni u Splitu povećao i ukazala se velika potreba za ovakvim podukama. Djeci se pruža mogućnost da sa stručnom osobom kvalitetno usvajaju jezik.

Povezujući pisanu hrvatsku riječ i umjetnost- glazbenu, dramsku, likovnu, plesnu, djeca razvijaju vještine potrebne za život. Zato su u Školi dobrodošla i djeca domicilnog stanovništva gdje zajedno uče o raznolikostima, toleranciji, prijateljstvu , prihvaćanju.

U cilju poticanja usmjerenosti nastave na djecu poštujući i njegujući njegovu kulturu, obitelj, želje i potrebe, Škola razvija integriranu nastavu tj. povezuje sve relevantne teme i područja koja potiču dječju znatiželju, kreativnost, motivaciju, učenje. 

bottom of page