Webinari/ predavanja za roditelje

Webinari (preko Zoom linka) ili predavanja uživo su oblik edukacije na kojima roditelji dobivaju konkretne i odmah primjenjive savjete. 

Neke od teme webinara:

- Uloga roditelja u školskim obavezama djece,

- Prava i obaveze roditelja u odgojno-obrazovnom sustavu,

- Suradnja roditelja i odgojno-obrazovnih djelatnika,

- Preispitivanje autoriteta,

- Predskolci-opušteno u školu

- ...

Ako niste u mogućnosti pratiti predavanja uživo, snimke ovih predavanja i drugih možete naručiti! Pogledajte katalog webinara: