Savjetovanja

Morning Coffee

Kroz predavanja na modulima govorit ćemo o mnogim stvarima koje nas 

oblikuju kao roditelje, bračne partnere a i na osobnoj razini.

U komunikaciju sa svojim partnerom i s djecom unosimo mnogo potisnutih

sadržaja koja nebrojno puta izbijaju iz naše potisnute podsvijesti.

Sami se iznenadimo reakcijom na postojeću situaciju koja iznese iz naših

potisnutih sadržaja more obrazaca, uvjerenja, a na poseban način osjećaje.

Mnoga naša uvjerenja smo preuzeli kada smo bili jako mali i usvojili ih kao naša.

Uvjerenja i obrasci ponašanja naših roditelja postaju naša.

Ukoliko ih ne osvijestimo, prenijet ćemo ih na djecu ukidajući im mogućnost da

budu svoji, da istražuju svijet i kreiraju živote po svojoj nutrini, željama i

potrebama. Neupitna je ljubav roditelja prema djeci, ali samosvjestan  i

odgovoran roditelj, radom na sebi, oslobađa sebe od usvojenih , preuzetih

obrazaca od svojih roditelja i otvara mogućnost svome djetetu da, uz podršku

roditelja, kreira svoj svijet neopterečen obiteljskim programima, uvjerenjima i

potrebama koje bi naše dijete trebalo zadovoljiti.

Kroz savjetovanje dolazimo do potisnutih sadržaja koje nosimo kao obiteljsko

breme koje nam u konačnosti ne treba. Poštujući korijene, oslobađamo se svega

onog što nam je pomoglo na putu našeg osobnog raste, ali nam više ne treba.

Oslobađanjem nepotrebnog nutarnjeg tereta dolazimo u prostor osobne moći

unutar kojeg kreiramo svoj život i preuzimamo odgovornost za njega.

 

 

Kroz individualni rad, rad sa parovima i grupni rad zajedno istražujemo

Ustaljene, usvojene i prihvaćene obrasce. Otpuštamo ih, kreirao i stvaramo

nove, bolje i živimo život u radosti i punini. Na to smo pozvani!

Jadranka Sočo, mag. pshy.

Holding Hands

Ponuda:

1. BESPLATNO 25- minutno savjetovanje s Draganom Pavičić,

dipl. učiteljica

 

2. Savjetovanja s Jadrankom Sočo, mag. pshy.:

- individualno,

- za parove,

- grupna terapija.