klub-ucenja.teachable.com
Waves
Online predavanja Kluba učenja Education Lab, Split
Uživajte u udobnosti svog doma, slušajte predavanja kad i koliko želite!
Školske teme 1:
Predškolci i prvašići, 
3 predavanja:
- Evo nas u prvom razredu s radnim listama,
- Čitanje u prva četiri razreda osnovne škole s radnim listama, 
- Dijete i stres s radnim listama.
Beach at Sunset
Uskoro...
predavanje Tehnike opuštanja s djecom
klub-ucenja.teachable.com
  • Facebook
KLUB UČENJA EDUCATION LAB, SPLIT
Split, Ban Mladenova 9
098 625 886
klub.ucenja2018@gmail.com