top of page

ZAŠTO NAS DIJETE NE SLUŠA?

Updated: Jan 13

Znam da se često ovo pitate i tražite tomu razlog. Ali gdje ga tražite? U djetetu ili u sebi?


Na roditeljima počiva odgovornost za odnos s djetetom, za odgoj, za komunikaciju, da, za sve!

Često zaboravljamo da je komunikacija dvosmjerna ulica. Najčešće to zaboravimo kad su djeca u pitanju jer 'djeca nas moraju slušati, da bismo ih naučili, da bi znali, da bi razum