top of page

Dragi tata…

Naslov možda upućuje na pismo pisano konkretnoj osobi… Moglo bi se reći. Ta me osoba inspirirala da napišem ovaj post…

Podnaslov bi bio TRADICIONALNI vs. SUVREMENI ODGOJ. Možda ću zato biti oštrija ili blaža- pišem, pa ćemo vidjeti na kraju.