Digital Book

Kolekcija e- knjiga: savjeti o svakodnevnom životu vaših školaraca

Čitajte o raznim školskim temema i i izbjegnite nesuglasice sa svojim djetetom oko škole, učenja, obaveza.

Cijena pojedinačne knjige: 80kn/ 10E

Cijela kolekcija: 325kn/ 40E

Colorful Notebooks

Popis e- knjiga:

- Sve o upisu u školu,

- Riznica pozitivnjih ideja,

- Školske teme 2.: Očekivanja, Suradnja roditelja i učitelja, Početno čitanje,

- Školske teme 3.:

Stvaranje zdravih temelja, (1. do 4. razreda),

- Školske teme 4.:

Novi izazovi (5.- 8. razreda)

Learn More